רשי, שמואל ב פרק ד


פרק ד, ב
היו בן שאול. היו לבן שאול, כמו (שמואל-א יג ח,) למועד אשר שמואל, אשר לשמואל.

פרק ד, ג

ויברחו הבארתים. כשמת שאול, שעזבו בני ישראל הערים שסביבות פלשתים, כמו שאמור למעלה, אז ברחו הבארותים.

פרק ד, ד

וליהונתן בן שאול. מונה והולך איך נשבת מלכות מבית שאול, הוא ובניו נהרגו, וזה הנשאר, הרגוהו על משכבו, ובנו של יהונתן נפל ויפסח. נכה רגלים. שבור רגלים.

פרק ד, ו

והנה באו עד תוך הבית. עם תגרים לוקחי חטים.

פרק ד, י

לתתי לו בשורה. אשר דימה לשמחני, למען תתי לו שכר בשורתו.

הפרק הבא    הפרק הקודם