רשי, שמואל ב פרק ט


פרק ט, ט
נתתי לבן אדניך. המלך רשאי להעביר נחלה, שנאמר במשפט המלוכה (שמו"א ח יד,) 'ואת שדותיכם ואת כרמיכם וגו' יקח ונתן לעבדיו'.

פרק ט, יא

כן יעשה עבדך ומפיבשת אוכל על שלחני. ציבא אמר, כן יעשה עבדך, ודוד השיב, ומפיבושת אוכל על שלחני.

פרק ט, יב

מושב בית ציבא. בניו ועבדיו.

הפרק הבא    הפרק הקודם