מנחת שי, דברים פרק יח


פסוק י
מעביר. במירכא לא בתביר.

פסוק יג
תמים. כתב בעל הטורים שהתי"ו גדולה וכן נמצא במקצת ספרים ותיקון ס"ת ישן מה שאין כן בספרי ספרד ובאלפ"א בית"א רבתא שלהם כותבים תי"ו ראשונה דותכתב אסתר.

פסוק יד
כי הגוים האלה. אין בו פיסקא.

פסוק טז
לא אוסף. הסמ"ך בצירי. חזקוני.

פסוק יז
היטיבו אשר דברו. ב' מלא דמלא דואתחנן ודשופטים מיהו קדמאה נסיב כל בתראה לא נסיב כל.

דברו. הדל"ת רפה.

פסוק יח
בפיו. הבי"ת דגושה.

פסוק יט
האיש. בפשט.

פסוק כא
לא דברו. הדל"ת רפה.

הפרק הבא    הפרק הקודם