מנחת שי, דברים פרק ל


פסוק א
והיה כי. הכ"ף רפה.

פסוק ב
בקולו. הבי"ת רפה.

פסוק ה
והיטבך. במקצת ספרים יש מאריך בטי"ת כמ"ש בפרשת עקב על להיטבך והוא חד מן ט' מלין חסר יו"ד בלישנא הטבה. וסימן נמסר ביחזקאל סוף סימן ל"ג במ"ג.

פסוק ט
כאשר שש. מקף באמצע ובלא מירכא בסי"ן וגם לא מאריך בכ"ף בס"ס.

פסוק יב
לנו. הראשון והשני והרביעי הלמ"ד דגושה.

פסוק טו
ראה נתתי לפניך. פרשה סתומה.

פסוק כ
ולדבקה בו. (דלקמן) [צ"ל דלעיל י"א כד] הבי"ת רפה.

הפרק הבא    הפרק הקודם