ילקוט שמעוני, יחזקאל פרק ל


סימן שע
בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי -
את מוצא בשעה שעובדי אלילים נופלים, הקב"ה מנחמן זו בזו, שכן אתה מוצא, בשעה שנפלו המצריים היו מתנחמין באשור, שכן כתיב: בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי וגו':


הפרק הבא    הפרק הקודם