ילקוט שמעוני, יונה פרק ב


המשך סימן תקנ
ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים -
(ברמז י"ב).

מבטן שאול שועתי -
(כתוב ברמז תל"ז):

הפרק הבא    הפרק הקודם