ילקוט שמעוני, איוב פרק טז


המשך סימן תתקז
יפרצני פרץ על פני פרץ -
א"ר יהודה בר שלום:

בדור המדבר הכתוב מדבר, כיון שבאו לקדש מתה מרים, כיון שבאו להר ההר מת אהרן ואח"כ מת משה.

הפרק הבא    הפרק הקודם