תנחומא, שמות, פרק ח

ויבא ערוב כבד ביתה פרעה
תחילה, שהוא התחיל בעצה רעה עליהם, שנאמר: ויצו פרעה לכל עמו, ואחר כך ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ וגו'.

דֶּבֶר למה?
מפני ששמו את ישראל רועי בקר ורועי צאן, ורועי גמלים בהרים ובקעות ובמדברות, כדי שלא יפרו וירבו.
אמר להם הקדוש ברוך הוא: אני אביא לכם רועה יפה, שנאמר: הנה יד ה' הויה וגו'.הפרק הבא    הפרק הקודם