פרק לו
פרק לו, ג
ונוסף. ג' במסורה בואלה שמות (א, י).

פרק לו, ו
זה הדבר. בגימטריא בדור זה שלא נהג אלא באותו הדור.

פרק לו, ז
תסב נחלה. בגימטריא זו היא בהסבת הבן. לומר שהבן יורש את אמו.
ולא תסוב נחלה. בגימטריא זו היא הסבת בעל.

פרק לו, יא
לבני דודיהן. בגימטריא להגון להם.


הפרק הבא    הפרק הקודם