רשב"ם לבראשית פרק ד

פסוק ג
מנחה -
לשון דורון, מגזרת נחה את העם. כלומר: אם תיטיב, שלא תעשה עונות כי אם מעט, שאת, תוכל לסבול עונותיך ולא יכבידו עונותיך עליך.

ואם לא תיטיב -
לפתח חטאתך [תהיה] רובץ,
כלומר: ואם תעשה עונות הרבה, תהיה רובץ תחת החטאת והעון שלא תוכל לשאת ולסבול אותם.

פסוק כ
ישב אהל ומקנה -
רועה צאן.

פסוק כו
אז הוחל לקרא בשם -
לשון התחלה, שהתחילו להתפלל מתוך צרות שנתחדשו.

הפרק הבא