רשב"ם לבראשית פרק ו

פסוק ג
לא ידון וגו' -
לשאת ולתת בדינם אם אמחה או לא אמחה, בשגם הם פחותים וגרועים ובשר, ואף על פי כן הם גוזלים וחומסים, לכן בודאי אמחה.

פרשת נח


פסוק ט

אלה תולדות נח -
בני בניו.