רשב"ם לבראשית פרק יב

פרשת לך-לך

פסוק ג
ונברכו -
לשון מבריך ומרכיב, כלומר, יתערבו במשפחתך משפחות האדמה, שהרי משקל רפי הוא.