בית הדין הגדול
בית הדין האזורי נתניה
בית הדין האזורי פתח תקוה
בית הדין האזורי אשדוד
בית הדין האזורי חיפה
בית הדין האזורי רחובות
בית הדין האזורי ירושלים
בית הדין האזורי אשקלון
בית הדין האזורי תל-אביב - יפו
בית הדין האזורי מעלה אדומים
בית הדין האזורי באר שבע
בית הדין הרבני האזורי טבריה
בית הדין הרבני אזורי אריאל
בית הדין הבתי משפט ישראליים בזיקה למשפט עברי
בית הדין האזורי צפת