כשרות יוחסין
כריכה על ידי בעל בתביעת האשה לגירושין
דחיית בקשה לתיקון מעשה בית דין לגיטין