כשרות יוחסין
מאסר לכפיית גט אף לאחר 10 שנות מאסר
חלוקת רכוש ומזונות ילדים
חלוקת הזכות למגורים בדיור ציבורי
גירושין וחלוקת רכוש
מצוה לגרש