עיכוב נישואין עקב הפרת הסכם גירושין4
חלוקת רכוש
חיוב בגט