היתר נישואין לגרושה שגמלה את בנה
דחיית תביעה לשלום בית וקבלת תביעת גירושין