דחיית תביעת גירושין וחיוב בכתובה
חלוקת רכוש
יפוי כוח להעברת חלק הבעל בדירה על שם האשה ולא נעשה בו שימוש