מינוי כונס נכסים לאחר הגט
מניעת סידור גט עקב תביעת נזיקין