תביעת גירושין בטענת מאיס עלי
ביטול נישואין עקב מקח טעות
דחיית תביעה לכתובה
חיוב בגט והיתר נישואין במחלת הנפילה
חלוקת רכוש
חלוקת רכוש קודם הגט בטוענת מאיס עלי
כפיית גט
מחלוקת כספית בין מוסד ציבורי לבין יורשים
סמכות כאשר הוגשה בקשה ליישוב סכסוך
סמכות נלוית לגבי רכוש לאחר גירושין
תביעה בגין נזקי גוף
התחייבות הורים לתת דירה לבני זוג
התחייבות בעל לתת מחצית דירה במתנה לאשה
תביעה לכתובה ופיצויים
שתי צוואות שיצאו לאחר פטירת המנוח
בקשה לצו קיום צוואה והתנגדות למתן הצו