גירושין בגין אלימות נפשית ופיזית
התדיינות בפני בית דין של תנועת הפועל המזרחי
קבלת ערעור לתשלום פיצויים כנהוג במוסדות המערערת