דחייה תביעה לגירושין
סמכות לדון מחדש עקב חשש לטעות בפסק דין
תביעת בנק נגד לקוח
חיוב בתשלום דמי ועד בית
ביטול הסתלקות יורש מחלקו בעזבון עקב עיקול שהוטל על נכסיו
סמכות לדון בהתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה
גירושין עקב מחלת נפש
ביטול צו ירושה
חיוב מזונות זמניים לבעל ואב שאינו משתכר
כשרות יוחסין של ילד שנולד לאם פונדקאית נכרית מבני זוג נשואים יהודים מזרע הבעל ומביצית של האשה
מזונות ילדים
הגדרת מקום המגורים האחרון לעניין סמכות מקומית
דחיית תביעה לכתובה
אי־מתן צו קיום צוואה עקב ''גילוי'' יורשים שדבר קיומם הועלם
חלוקת רכוש באשה מורדת -
חיוב בעל מורד במזונות אשתו תוך הותרת מעשי ידיה שע"י הדחק בידה
תביעת פיצוי והוצאות בעקבות בגידה
חיוב כתובה כשתביעת הגירושין הייתה בטענת ''אינו זן''
בקשת פסילת ב"כ התובעת
סירוב האשה לגור אצל משפחת הבעל כעילה לגירושין
חיוב כתובה לאשה הנמצאת נשאית איידס
חיוב כתובה במעשה כיעור וגדרי עוברת על דת
פשרה מספק בתביעת כתובה ותביעות רכוש
תשלום כתובה כשתיתכן תביעה עתידית לאיזון משאבים
חיוב אשה בגט בהיעדר שלום בית
פשרה בחיוב כתובה מספק