סרוב האשה לגור עם חמותה
חיוב בעל אלים בגט
חיוב גט בעוברת על דת
היתר נישואין - הבחנה
דרכי הפקעת נישואין אזרחיים וחיוב המזונות
עוברת על דת מעשה כיעור חיוב הצדדים להתגרש
דחיית תביעת הבעל לגרושין ולביטול מזונות אשה
עיכוב פירוק שיתוף בדירה כדי לסייע בכלכלת קטינים שבהחזקת האב ומתגוררים בדירה