חיוב בגט
היתר נישואין לזוג שנישא באתיופיה
מתנה מחיים שניתנה לאחר צוואה
שאלת ביטול נישואין עקב פסלות עדים