חיוב בגט
היתר נישואין לזוג שנישא באתיופיה
שאלת ביטול נישואין עקב פסלות עדים
שאלת היוון זכויות עתידיות במסגרת חלוקת רכוש בין בני זוג
דין יכיר לעניין חללי כהונה
השבת דמי מזונות קטין משהתברר שהבעל אינו האב
ירושת גר בעיזבון אביו היהודי
כתובה
תביעת כתובה ומזונות מן העיזבון
היתר נישואין לאשה שהתאלמנה פעמיים
ויתור מראש על הזכות של האישה לתבוע כתובה
דין עמלת פירעון מוקדם של משכנתא במסגרת פירוק שיתוף בדירה
התרת נישואין אזרחיים בלא גט
מעמדם האישי של בני זוג לאחר מסיבת נישואין ללא ‏חופה וקידושין
ביטול ערבות לאחר פטירת החייב
היתר לבוא בקהל – קידושי בעל קראי שהוא חירש אילם
תביעה להפחתת מזונות ילדים עקב קיזוז קצבת תלויים באב נכה
המתנת כ''''ד חודש בפונדקאית
המשכורת הקובעת לעניין חלוקת פנסיה תקציבית של בני זוג שהתגרשו
חלוקת רכוש – דירת הבעל מלפני הנישואין כשהאשה שילמה את משכנתא
דחיית בקשה לביטול הסכם גירושין
העתקת מקום מגורים של אם משמורנית
פשרה בספק מורדת
ירושת עוברים מוקפאים
חלוקת רכוש
כשרות בת אשה פנויה שנתעברה באונס לבוא בקהל ולהינשא לכהן
חיוב דין כעין פשרה בכתובה של מיליון ש''''ח בבעל שבגד באשתו
מניעת הגרושה להכניס ''ידיד'' לבית הגרוש שבו היא גרה בתשלום
הפסד כתובה בשל תלונת שווא ופשרה הקרובה לדין בחלוקת רכוש
התנגדות לצו קיום צוואה וחזרה מצוואה הלכתית מחמת צוואה מאוחרת