ביטול חיוב אשה בגט וכיבוד הדדי של הערכאות
ביקור ילדים
אכיפת הסכם גירושין
דחיית תביעה לביטול הסכם גרושין, חיוב בהוצאות שכ''ט עו''ד
העברת משמורת קטין מן האם לאב
קביעת מעמד אישי
יישום הסכם גירושין
כתובה וחלוקת רכוש