טיפול בצו קיום צוואה כאשר הוגשה לה התנגדות ללא הסכמה לסמכות
סמכות לדון בתביעות לאחר הסכם גירושין וגט
חלוקת הזכות למגורים בדיור ציבורי
טענת ''מאיס עלי'' באמתלא מבוררת
פסיקת פשרה לגבי גובה הכתובה
הסכם בעניין ירושה שנחתם בידי אלמנה לקויית דעת
דין קיזוז הכנסות שקיבלה אֵם מהשכרת דירה משותפת מחוב אב למזונות ילדים
מחלוקת בעניין הקדש
גירושין בטענת מאיס עלי