דחיית תביעת אשה לכפות גט על הבעל בעילת זנתה תחתיו וזו העילה היחידה
חיוב בעל שנשא אשה על אשתו לגרש את אשתו השניה וחיובו בפיצויים לאשתו הראשונה
סעדים זמניים - תנאים לביטול צו עיכוב יציאה נגד הבעל
חלוקת רכוש על פי חוק יחסי ממון
קביעת סמכות שיפוטית
קביעת סמכות שיפוט בעניינים כרוכים
עיכוב יציאה לצורך תביעת מזונות בבני זוג שאינם אזרחי ישראל ותושביה
מירוץ סמכויות בעת שביתת מזכירות בתי המשפט
חיוב בגט
חלוקת רכוש
תביעת ידועה בציבור לפיצוי כספי
ביטול צו הרחקה
גירושין, חלוקת רכוש ועניני קטין
חיוב בגט עקב אי-התייצבות לדין
חלוקת רכוש ודמי שימוש
אי היגררות למירוץ החלטות
צו הגבלה
פרסום: בטלות נישואין
גירושין
גירושין ופיצויי גירושין
גט לחומרא לאחר גיור פרטי שאינו מוכר
צווי הגבלה
גירושין, מזונות ילדים ותמיכת קופת צדקה
כתובה
בקשה לביטול גירושין
צו הגבלה
העברה או פסילה של הרכב או דיין
כריכת מזונות ילדים בתביעת גירושין
דחיית בקשה לביטול עיכוב יציאה
בירור נסיבות עיגון מתמשך ותביעה לנקיטת הליכי "ביזיון בית הדין" נגד הורי הבעל המעגן
בירור נסיבות עיגון מתמשך ותביעה לנקיטת הליכי "ביזיון בית הדין" נגד הורי הבעל המעגן
חיוב גט
כתובה ואיזון משאבים
מזונות – נטל ההוכחה במחלוקת על גובה הכנסות הנתב
איזונים ומידתיות במתן צווי עיקול וצווים למניעת דיספוזיציה
הליכי ''ביזיון בית הדין'' נגד סייעני בעל מעגן ואכיפת התייצבותם
גירושין - דרישת הסבר ממשטרת ישראל בשל חוסר מעש
גרושים החיים בפריצות ששבו לחיים משותפים – היש להצריך גט נוסף
סיכול מזימה להברחת נכסים וסמכות בית הדין לדון בה על פי אומדנה
הליכי "ביזיון בית הדין" נגד אבי הבעל המעגן ובחינת הטענה כי אינו מסייע או גורם כיום לעיגון
מינוי מנהל מיוחד להקדשות ביקור חולים
חיוב כתובה אף שהאישה ''שימשתו נידה'' – בידיעתו ולמרות השביעית שחלפה וטענות נוספות
חלוקת רכוש כתובה ופיצויי גירושין
בני זוג שחיו ללא חיי אישות מבחירה- זכויותיהם הממוניות בהלכה, בחוק ובפסיקה האזרחית
דחית בקשת מפרק עמותת ''ביקור חולים הוספיטל'' לפסילת אב בית הדין
תביעה לנקיטת הליכי ''''ביזיון בית הדין'''' נגד אבי הבעל המעגן.
בקשת אפוטרופוס הקדש למתן סעד הצהרתי בדבר הפיקוח על ההקדש
הקדש שכונת עץ חיים - ביה"ד תל אביב
הקדש שכונת עץ חיים - המשך