קביעת יום הקרע וחלוקת רכוש על פי חוק יחסי ממון
אי היגררות לריב סמכויות