דחיית תביעת אשה לגירושין בדעת רוב
צו מדור ספציפי לבעל
סמכות נמשכת לדון במזונות ילדים והסדרי ראיה לאחר הגט
הסכם גירושין וזכויות ירושה
צו הגבלה מאסר לאשה
חלוקת רכוש ומזונות ילדים
חיוב בגירושין לאחר תקופת נישואין של ימים מספר
צווי הגבלה והרחקות דרבינו תם לבעל שחוייב בגט לאחר תקופת נישואין של ימים מספר,
צו מאסר - כפיה - לבעל שחויב בגט לאחר תקופת נישואין של ימים מספר
סמכות בינלאומית, גירושין, כתובה
הסכמה לסמכות וכריכה במהלך הדיונים
פיצוי דייר מוגן בדירת הקדש שנאלץ להתפנות מן הדירה
דחיית בקשה להחלפת נאמני הקדש