תביעת כתובה
איזון משאבים
דחיית בקשה לאישור צוואה
דחיית בקשה לשלום בית
הפחתת מזונות ילד לאחר גירושין
חיוב בגט בטענת אלימות והתנהגות כפייתית
חיוב בגט עקב מחלה ודין הכתובה
חינוך ילדה
חלוקת רכוש
תביעת אלמנה למדור ספציפי
סמכות לדון בענינים שנכרכו בגירושין
סמכות בתביעה להעברת משמורת לאחר הגט
נישואין פרטיים כתקלה לציבור
דחיית תביעה להיתר נישואין
ספק לגבי תוקף גיור
דחיית תביעה לביטול הסכם גרושין בעילת טעות בחישוב איזון המשאבים
חלוקת רכוש ואיזון משאבים
תוקפו של הסכם גירושין
התנגדות לדיון בבקשה לצו ירושה
כינוס נכסים לביצוע הסכם גירושין
שכר דירה ראוי
סמכות נמשכת וכבוד הדדי בין הערכאות
מזונות אשה וכתובה
היתר לבוא בקהל