דחיית תביעה להחזר מתנות באשה מורדת
דחיית תביעה לביטול הסכם גירושין
גירושין והפסד כתובה
עוברת על דת שאינה מכשילה באיסורים כעילת גירושין
מועד הקרע לענין איזון הנכסים
התרת קשר נישואין אזרחיים
שאלת סמכות בינלאומית
גירושין ודירה
קביעת יום הקרע לעניין איזון משאבים