הקדש יהודי שנוסד בפני בית דין שרעי
בירור יהדות
יין ישן: בקשה למתן הוראות לנאמני הקדש להעביר תביעה מבית משפט לבית הדין
דרכי בירור יהדות