מחיקת ערעור ברשות עקב שיהוי בהשלמת הליכי הגשת הערעור
אישור הסכם ממון בדיין אחד בהעדר תביעת גירושין
אי-היגררות לריב סמכויות
סמכות בתביעה להקטנת מזונות קטינים לאחר הגט
השקעות אשה בדירה שקיבל הבעל בירושה
תיקון פסק דין בענין מדור האלמנה
מצוה לתת גט
חלוקת רכוש ומזונות ילדים
כינון הקדש ע''פ הוראות צוואה
פיצויי גירושין לאשה וחלוקת רכוש לפי שיקול דעת רחב
מחלוקת בעניין נכסי עיזבון