דחיית תביעה גננת לקבלת זכויות לפי הסכם עבודה קיבוצי