שאלת בטלות מתנה ומי מוחזק בכתובה
דחיית בקשה למדור ספציפי
כתובה בסכום גבוה