היתר נישואין לבת של קראי
הפרדת ''משמורת'' אחים בין ההורים בנסיבות של מעבר האם לאזור מרוחק
חיוב כתובה למרות טענה כי הגירושין היו בשל עקרות האישה
טענה לביטול הסכם עקב היותו פיקטיבי, התחייבות לשלם נזק שאינו מחייב תשלום מן הדין