חלוקת הזכות למגורים בדיור ציבורי
גירושין וחלוקת רכוש
גירושין עקב מעשים מגונים בקטינים
דחיית תביעת גירושין של בעל שחי עם אישה זרה
תוקף הסכם גירושין וחיוב בהוצאות עקב התנהלות לא ראויה בדיון