גירושין מנישואין אזרחיים ללא גט
סמכות בינלאומית בעניינים הכרוכים בגירושין
מצווה לקיים דברי המת'' בצוואה שלא נחתמה וב''נכסיי לך ואחריך לפלוני''