החזקת ילדים והפחתת דמי מדור לאחר גט
היתר נישואין במחלת נפש
סמכות לדון בענינים שנכרכו בגירושין
הטעייה בקשר לאישור תנאי בגט