שלום בית
כריכת מזונות ילדים בתביעת גירושין
מחלוקת בעניין עריכת ברית מילה
יפוי כוח להעברת חלק הבעל בדירה על שם האשה ולא נעשה בו שימוש
אי-סידור גט עקב תביעת נזיקין בגין סרבנות גט