היתר נישואין לפנויה שאין ידוע מי אביה
חיוב במזונות ילדים כאשר האב במעצר בית ואינו עובד
התרת נישואין אזרחיים
היתר נישואין
היתר נישואין למינקת
חיוב אברך במזונות ילדים
מעמד ילדי אישה שנישאה בקווקז וחייתה עם אחר בלא גט