דחיית בקשה לאישור נישואי איסור
יין ישן: תוקף שטר בוררין
היתר בת לקהל למרות עקרות אביה, לכאורה ודבריו כי אינה בתו
חיוב גט בגין מאיסות אישה בבעל פירוד ממושך ומשניכר כי פני הצדדים לגירושין
סגירת תיק צוואה שלכאורה אינה כדין תורה נוכח התנגדות היורש לפי דין תורה לקניין שיכשירנה...