סמכות לדון במזונות ילדים לאחר גירושין
החזקת ילדה - פסיקה בניגוד לדעת מומחים
הקדמה של 4 שעות במרוץ הסמכויות
חיוב בגט בנישואין אזרחיים
קביעת סמכות שיפוט בעניני רכוש
כנות וכריכה
כריכת מזונות ורכוש בגירושין
סמכות לדון בהחזקת קטין וכן בפירוק שיתוף ברכוש כשקודם הוגשה תביעה להצהרה על שיתוף בנכסים
סמכות בית הדין לדון ברכוש למרות תביעה שהוגשה קודם לבית המשפט
סמכות לדון במשמורת וביקורים לאחר הגט
סמכות לדון בענין פירוק שיתוף בדירה
סמכות שיפוט ומירוץ החלטות