דחיית בקשה לאישור נישואי איסור
יין ישן: תוקף שטר בוררין