פיצוי דייר מוגן בדירת הקדש שנאלץ להתפנות מן הדירה
דחיית בקשה להחלפת נאמני הקדש
סמכות לדון בתביעות שבהן מעורבים הקדשות ונאמניהם
מינוי נאמנים להקדש ''כתר ארם צובא''
דרכי בירור יהדות
תפקיד בית הדין כ''אביהם של הקדשות'' מינוי מנהל מיוחד והגבלת נאמנים שהוטל צל על נאמנות
שלילת יהדות
הגדרת חובת ''די מחסורם'' במזונות ילדים