תוקף הסכם גירושין וחיוב בהוצאות עקב התנהלות לא ראויה בדיון
נישואי זוג בניגוד ל"עיכוב נישואין" חובת בירור טענות ו"אפרושי מאיסורא"