יין ישן: תביעת גירושין בטענת מומים, מאיס עלי ומיאון