יין ישן: החזרי הוצאות, מתנות וכספים
נימוקים לדחיית בקשה למשמורת משותפת