סמכות לדון במזונות ילדים לאחר גירושין
החזקת ילדה - פסיקה בניגוד לדעת מומחים
חיוב בגט בנישואין אזרחיים
קביעת סמכות שיפוט בעניני רכוש
כנות וכריכה
כריכת מזונות ורכוש בגירושין
סמכות לדון בהחזקת קטין וכן בפירוק שיתוף ברכוש כשקודם הוגשה תביעה להצהרה על שיתוף בנכסים
סמכות לדון בענין פירוק שיתוף בדירה
סמכות שיפוט ומירוץ החלטות
תביעת עובדת נגד מעביד